homepraktijkcvadrestarief

Personalia

Marjon Kuijers is sinds 1986 werkzaam in haar praktijk in de Archipelbuurt te Den Haag. Daarnaast is zij verbonden aan het Conservatorium te Amsterdam en Den Haag. Zij gaf regelmatig workshops en cursussen voor onder andere het Residentie Orkest,  het  Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Conservatorium te Brussel en de Djam-opleiding, de Vereniging Spierziekten Nederland en diverse ministeries.
Onderaan deze pagina is een uitgebreider CV vanaf 2010.

Motivatie

Marjon Kuijers constateerde tijdens haar behandelingen dat emotionele spanningen zich vaak lichamelijk uiten. Daarom verdiepte zij zich via na- en bijscholingscursussen verder in dit fenomeen. Dat maakt de Lijf en Muziektherapie niet alleen heilzaam voor musici, maar ook voor niet-musici.

In haar jeugd studeerde zij viool aan het voormalig Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Ook volgde zij een vooropleiding  aan de theaterschool voor moderne dans. Gedurende haar laatste studiejaren aan het conservatorium werd zij getroffen door een herseninfarct, waardoor musiceren maar ook dansen onmogelijk werden. 

Na haar genezing volgde zij de medisch gerichte Mensendieck-opleiding omdat zij zich wilde inzetten voor collega-musici. Haar kennis en ervaring op muziekgebied en de wetenschap dat musici vaak lijden aan spierklachten, spoorden haar aan zich therapeutisch in te zetten voor deze specifieke doelgroep.

Bij Mensendieck staat immers kennis van het menselijk lichaam voorop: anatomie, ziekteleer en trainen van spieren, houding en beweging, ergonomie en ademhaling. Zij kon deze kennis inzetten voor haar passie en collega-musici.

Hierdoor was zij in staat een brug te slaan tussen de kennis van het lichaam en van het instrument.

top

Specialisatie

Naast Mensendieck vormen andere therapieën hiervoor ook belangrijke componenten. Om haar vakkennis verder te verdiepen volgde zij de basisopleiding voor Haptonomie en de NLP opleiding, zij is NLP practitioner. Recent volgde zij de opleiding psychosomatiek.

De gecombineerde aanpak van Mensendieck, psychosomatiek, NLP en haptonomie leert mensen zodanig met het eigen lijf omgaan, dat in de regel deze therapie een duurzaam karakter heeft.

Verdieping van vakkennis gedurende laatste jaren:
Bij- en nascholing o.a.:

Psychosomatisch oefentherapeut geregistreerd
Gecertificeerd Bekkenspecialist
Muziek en Brein
Mindfulness voor professionals (Trilemma)
Hyperventilatie
Chronische Pijnklachten
Aangesloten bij het Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn
Balans- en stabiliteitstraining op de bal
Werken vanuit je Talent (Pulsar)
Body and Voice Lab (N. Snaas)
EFT en Optimal EFT (Novet)

Wetenschappelijke bij- nascholing:
NVDMG Symposia (NVDMG)
Rationele rugpijn (BCM)
Pijn mag niet vaag zijn (BCM)
'Weet wat je doet' (BCM)
Brein en Muziek (ITON)

top

Enkele van de lezingen gegeven door Marjon vanaf 2008:

Workshops/lezingen voor diverse professionele orkesten zoals het Residentie Orkest (RO) en Rotterdams Philharmonisch Orkest(RPhO)
Workshops voor muziekscholen (o.a. Korenhuis),
Stichtingen (Organisten),
Studentenorkesten, Jong Talent(o.a. op KC)
Lezing/workshop World Harp Congress
Workshop en presentatie voor docenten van het Koninklijk Conservatorium
Lezing 'Wat voel ik nou precies?' in BCM Lezingencyclus 'Weet je wat je doet'
Lezing 'Muzikaal Lijf ' in Symposium van NVDMG: 'Oefening baart Kunst'
Lezing/workshop: International Harp Therapy Congress

 

Andere bezigheden

Docent aan o.a. het Conservatorium van Amsterdam
Docent bij sKrjabin  (www.skrjabin.nl)
Docent geweest bij JAM
Stagebegeleiding Mensendieck
Stagebegeleiding haptonomie
Lectoraat Artistry21KC
(http://connectingconversations.artistry21.nl/author/admin/)
Lichamelijk onderzoek bij orkesten (o.a. Brabants Orkest)
Lid van de ledenraad van de NVDMG: sectie paramedici
Herregistratie Kwaliteitsregister
Vioolspel, dans en zingen

 

 

 

 

 
homepraktijkcvadrestarief

 

top home tarief